Image

miary domowe

Dodawanie miar domowych do nowego produktu
7 lata

Dodawanie miar domowych do nowego produktu

Dodawanie miar domowych do nowego produktu

Tworząc jadłospis dla Klienta, możesz doprecyzować porcję danego składnika w daniu, przepisie lub w jadłospisie.

Korzyści

Doprecyzowanie miary domowej pozwoli na uniknięcie błędów po …
Przeczytaj