Co to znaczy, że produkty są EKO?

Żywność ekologiczna w skrócie nazywana EKO, to żywność, która spełnia pewne, jasno określone warunki, przy czym głównym celem uprawy ekologicznej jest wyeliminowanie z użycia sztucznych nawozów i pestycydów. Cały łańcuch produkcji takiej żywności, prowadzony jest w celu ochrony środowiska naturalnego tj. gleby, wody, bioróżnorodności i krajobrazu.

Warunki uprawy ekologicznej

Oprócz wcześniej wspomnianego zakazu używania nawozów sztucznych i pestycydów w uprawie roślin ekologicznych, istnieje również kilka innych warunków, które muszą zostać spełnione, aby rośliny czy mięso pochodzące z danej uprawy mogły nazywać się ekologicznymi. Warunkami tymi są:

  • wieloletni płodozmian;
  • radykalne ograniczenie antybiotyków dla zwierząt, dodatków do żywności, substancji wspomagających przetwarzanie oraz innych sztucznych środków produkcji;
  • całkowity zakaz używania GMO.

Dodatkowo, aby żywność uzyskała certyfikat produktu ekologicznego, musi powstać w gospodarstwie używającym zasobów własnych tj. obornika czy pasz. Dobiera się specjalne odmiany roślin i  rasy zwierząt odpornych na choroby i przystosowanych do panujących warunków środowiska. Zwierzęta muszą być hodowane w systemie wolnostanowiskowym, karmione eko paszami, w ogólnym dobrostanie, bez okaleczania ich i zadawania bólu.

produkty ekologiczne

Jak rozpoznać produkty EKO?

Wszelkie produkty, które pochodzą z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego na swoim opakowaniu będą miały specjalne, wspólnotowe oznaczenie przeznaczone dla produktów z terenu Unii Europejskiej. Jest to tzw. euroliść, utworzony z gwiazdek na zielonym tle. Oprócz tego, na opakowaniu powinna także znaleźć się informacja o numerze identyfikacyjnym jednostki certyfikującej oraz oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których powstał końcowy produkt.

Czy warto kupować produkty EKO?

To już zależy od tego, jakie są nasze oczekiwania. Z punktu widzenia jakości produktów ekologicznych, warto jest w nie inwestować. Kupując żywność ze znakiem “euroliścia” mamy pewność, że co najmniej 95% składników użytych do jej wytworzenia jest ekologiczna. Mamy także gwarancję tego, że produkt pochodzi prosto od producenta lub został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu. Oczywiście, wraz z wysoką jakością produktu, możemy się spodziewać wyższej ceny niż przeciętna za ten sam produkt nieekologiczny. Jednak to pozostaje już decyzją konsumenta, na który z nich się zdecyduje.

produkty eko

Należy zaznaczyć, że produkty ekologiczne mają mocno ograniczoną zawartość azotanów i azotynów, pestycydów i metali ciężkich i według badań, posiadają większą zawartość np. witaminy C, niż produkty konwencjonalne. Biorąc pod uwagę obostrzenia jakie towarzyszą uzyskaniu żywności ekologicznej i nakład pracy, zdecydowanie jest ona warta swojej wyższej ceny. Zdarza się, że produkty w sklepach reklamowane są jako ekologiczne, a w rzeczywistości nie mają z nimi nic wspólnego. Pamiętajmy więc, aby zawsze przy zakupie upewnić się, że na opakowaniu umieszczone są wspomniane powyżej trzy główne informacje wymagane dla EKO produktów.

Bibliografia:

  1. http://www.dbc.wroc.pl/Content/36614/Maruszewska_Znakowanie_Produktow_Ekologicznych_2016.pdf
  2. http://www.ekolandpolska.pl/?page_id=1154
  3. Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M.: Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl Hig Epidemiol 2014;95(3): 556-660.
Autor
Dietetyk Anna Boniek

Dietetyk Anna Boniek

Dietetyk, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie