Jak wyglądają sprawy z projektem obywatelskim dotyczącym płac?

To już ostatni dzwonek by móc zebrać podpisy pod projektem obywatelskim Ustawy o Warunkach Zatrudnienia w Ochronie Zdrowia.

W dniu 16.05.2017 upływa termin, do którego możemy złożyć projekt ustawy w sejmie. Aby Marszałek Sejmu przyjął projekt pod obrady niezbędne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów pełnoletnich obywateli polskich. Pod koniec kwietnia uzbieraliśmy ich już 101 tysięcy, jednak istnieje możliwość, że część z nich zostanie zakwestionowana przez kancelarię biura podawczego sejmu, dlatego dla pewności podpisy zbieramy cały czas, aż do końca ile tylko się da. Im więcej tym lepiej! Podpisy zbieramy do 14.05.2017, natomiast w dniu 15.05.2017 r. zostaną oficjalnie złożone w sejmie. Na ten dzień planujemy również zorganizować konferencję prasową. Projekt ustawy składa Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, w której jestem członkiem i reprezentuję nas – dietetyków.

Co takiego ważnego jest w tym projekcie dla nas dietetyków?

Zawód dietetyka w projekcie został wyszczególniony a nie zepchnięty do kategorii „inne zawody medyczne”, dlatego jest to dla nas malutki kroczek w kierunku podniesienia respektu naszego zawodu oraz określenia go jako zawód medyczny! To jest bardzo ważne, ponieważ dietetyk nie jest ani zawodem paramedycznym, ani pokrewnym medycznie tylko właśnie medycznym. Dlatego biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaka również na nas ciąży, dietetyką powinni zajmować się wyłącznie osoby do tego odpowiednio przeszkolone.

Regulacja w państwowych placówkach medycznych

W przypadku osób zatrudnionych w państwowej ochronie zdrowia, wymagane kwalifikacje na stanowisko dietetyka określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach niebędących przedsiębiorcami.

Jakie są nasze dalsze kroki?

Przed nami dietetykami jest jeszcze długa droga do przebycia. Potrzebujemy tak naprawdę zmienić wszystko w naszej polskiej rzeczywistości dietetycznej. Z jednej strony walczymy o godną płacę i po to są nam potrzebne w/w podpisy, z drugiej strony walczymy o obecność dietetyka w państwowej ochronie zdrowia, tak aby móc pomagać jak największej ilości pacjentów a nie tylko tym, których na to stać, walczymy o prestiż i wymagane odpowiednie kształcenie dietetyków jak również, co uważam za niezbędne, potrzebujemy wzbudzić chęć wśród pacjentów, aby nie myśleli o nas stereotypowo i nie obawiali się skorzystania z naszych usług.

Pierwsza integracja nakreśliła nam plan działania

Dnia 26.04.2017 odbyło się pierwsze spotkanie integrujące dietetyków z różnych części Polski. Potrzebujemy się zjednoczyć, aby razem wywalczyć dla nas lepsze jutro. Na spotkaniu tym takim głównym ustaleniem było wzbudzenie wśród pacjentów chęci skorzystanie z usług dietetycznych, nakreślenia korzyści jakie za tym niosą. Najprawdopodobniej będziemy to robić poprzez kampanie społeczne, do których potrzebujemy znaleźć sponsorów. W najbliżej przyszłości będą organizowane kolejne spotkania, aby nakreślić nasz plan działania i zacząć zmiany oddolnie, czyli od pacjentów.

Celina Kinicka
Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa

Pobierz i uzupełnij  

Projekt ustawy: Ustawa w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Autor

Mgr Celina Kinicka

dietetyk kliniczny i diet coach, kreator zmiany stylu życia, właścicielka poradni dietetycznej celcal dietetyk.